Network Menu

Annika Rembe: För Sverige i världen

Förmiddagens andra föreläsare Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet (SI), pratade om hur omvärlden ser på Sverige.

Annika Rembe, Svenska Institutet

Annika Rembe, Svenska Institutet

Annika Rembe tillträdde tjänsten hösten 2010 och hennes senaste och också gigantiska uppdrag har varit som generalkommissarie för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Vilket hon också pratar om i sitt föredrag.

Annika Rembe är jurist från Stockholms Universitet, och har tidigare bland annat arbetat som kommunikationschef på myndigheten Invest Sweden, som journalist och inom förlagsbranschen. Nu ska hon på regeringens uppdrag bidra till att Sverige kan nå internationella mål inom en rad nyckelområden, såsom utrikespolitik, utvecklings- och reformsamarbete och utbildningspolitik. Idag har SI uppdrag från fem departement och verksamheten berör områden som kultur och samhälle, utbildning och forskning, näringsliv och innovation, samt demokrati och global utveckling.

Annika börjar sin förläsning med att ge SWEA beröm för sitt enorma arbete med att förmedla Sverigebilden utomlands. Ett mycket viktigt arbete på många plan och som var anledningen till att SI bildades för 66 år sedan. Efter andra världskrigets slut skulle det internationella samarbetet utvecklas. Både statsmakterna och näringslivet hade då intresse av att skapa en positiv bild av Sverige. Resultatet blev en förening med uppgift att sprida kunskap om Sverige och att stödja ett brett kulturellt utbyte med andra länder. Föreningen blev 1998 en myndighet. Nu liksom då handlar det om att sprida kunskap om Sverige och att stödja ett brett kulturellt utbyte med andra länder. SI har idag 100 anställda och en budget på 300 miljoner.

Annika menar att bilden av Sverige utomlands är viktig, men inte alltid given, och betonar att Sverigebilden är ännu viktigare i kriser och hänvisar till Danmark och de publicerade Muhammedsteckningarna som publicerades i Jyllands Posten 2005. Vårt andra grannland Norge fick också känna av kritik från Kina när dess regimkritiker Liu Xiaobo fick fredspriset 2010.

Vi lever i en tid av globalisering menar Annika och globaliseringen innebär att världen krymper och traditionella gränser suddas ut. Den internationella ekonomin integreras i allt högre grad genom handel, investeringar och spridning av teknik. Världen blir också mer sammanflätad genom kommunikation, migration och resande.

Sverige, landet lagom som bara utgör 0,14 procent av världens befolkning, och vi svenskar som slår oss för bröstet och tycker att vi är bättre än alla andra. Hur ser egentligen omvärlden på oss? Annika presenterar Anholt Nation Brands Index, NBI, en undersökning som SI för femte året i rad redovisar hur Sverige uppfattas i andra länder. I undersökningen tillfrågas drygt 20 000 människor i 20 länder om sin bild av 50 andra länder. Responsländerna förfogar tillsammans över merparten av världens köpkraft. De svarande är över 18 år och utgör ett representativt tvärsnitt av den del av befolkningen som är läskunniga och också har tillgång till internet. Innan Annika går in på själva undersökningen betonar hon än en gång vikten av en positiv Sverigebild och menar att om Sverige ger omedelbara, relevanta och positiva associationer så underlättar det betydligt för svensk internationell politik och för svenska företag att göra affärer, helt enkelt viktigt för landets fortsatta välfärd.

Undersökning är stor och omfattande och handlar om hur Sverige ska presenteras utomlands, världens bild av Sverige, och bilden av Sverige söder om Sahara. Sverige hamnar i 2010 års undersökning på en tiondeplats när femtio länder rankas. De länder som rankar Sverige högst är de som ligger geografiskt närmast som exempelvis Tyskland som rankar Sverige högst på en fjärde plats, och Indien, ett land som har minst kunskap om Sverige, rankar oss lägst på en sextonde plats.

Enkäten innehåller 23 huvudfrågor och undersöker människors attityder och upplevelser av andra länder inom sex områden, näringsliv, samhällsstyre, kultur och kulturarv, befolkning, turism och talangmagnet. Annika berättar att det positiva när det gäller varumärket Sverige är att vi uppfattas ha ett väl fungerande system, världens mest demokratiska land, mest innovativa land, mest varumärkeskraftiga och fjärde mest miljövänliga land. När det gäller turism och kultur är det lägre.

Sammanfattar man hela undersökningen så är Sverige ett litet land, men ett starkt varumärke. Sverige är ett konkurrenskraftigt land som ändå tänker på miljön och på människorna. Tittar vi på kärnvärden i undersökningen så dyker ord som nytänkande, öppenhet, nyfikenhet, äkta, trovärdigt, pålitligt och omtänksamhet upp. Sverige uppfattas ha en modern lagstiftning som exempelvis när det gäller pappaledighet, partnerskap och sambolagen. Annika menar att vi svenskar ska vara ödmjukt kaxiga med hänvisning till hur andra länder ser på vårt land.

Annika berättar också i slutet av sin föreläsning om världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Ett gigantiskt projekt med en budget på 150 miljoner för den svenska paviljongen som hade 3,6 miljoner besökare. Totalt hade hela världsutställningen 73 miljoner besökare.

Den svenska paviljongen fungerade som en viktig plattform för att bedriva verksamhet inom ramen för det svenska deltagandet berättar Annika. Paviljongens design tog avstamp i det övergripande temat för världsutställningen, Better City — Better Life, samt det svenska temat Spirit of Innovation och bygger på mötet mellan staden, människan och naturen.

Tack till Annika Rembe

Tack till Annika Rembe

Paviljongen utformades ur ett hållbarhetsperspektiv med en totalyta om cirka 3 000 m2. Byggnaden var tre våningar hög och bestod av fyra ungefär lika stora volymer. Utställningsområdet var cirka 1 500 m2 stort och beläget på första och andra våningen. På bottenplan fanns ett café och en butik som sålde svenskt kaffe, godis, och typiskt svenska souvenirer. Längst upp i paviljongen låg konferensavdelningen med stora mötesfaciliteter.

När Annika berättar om världsutställningen Expo 2010 i Shanghai påminns jag om den känsla av stolthet som fyllde min kropp när jag såg den långa ringlande kön utanför den svenska paviljongen. För visst vill vi alla hjälpa till att förmedla en positiv bild av Sverige, landet som inte alls är lagom!

Text: Eva Linder, SWEA Stockholm

Fotografer: Kerstin Alm (Los Angeles), Maria Norstedt (Kuala Lumpur), Agneta Nilsson (Los Angeles), Ninni Pettersson Wästberg (London), Margaretta Simpson (Boston)