Network Menu

Inspirerande mötesdagar i Kuala Lumpur

Så har vi avslutat ett fantastiskt kombinerat världs- och regionmöte i Kuala Lumpur.

Mingel på Mariott

Mingel på Mariott

Syftet med att kombinera våra sju regionmöten med ett världsmöte är att bara ha ett stort möte per år.

Mötena i Kuala Lumpur kännetecknades av kreativitet, nytänkande och inspiration. Energi lades också på intressanta workshops där vi diskuterade SWEA idag och i framtiden, medlemsrekrytering och insamlingar. Vi fick också utbildning i allmän SWEA-kunskap.

Diskussionerna var många, idéer flödade och frågor ställdes. Resultaten av dessa workshops kommer att redovisas inom kort i en sammanställning av SWEAs ”Förändring, förädling och föryngring”.

Per-Arne Hjelmborn

Per-Arne Hjelmborn

Vi fick också lyssna till tre otroligt intressanta föredrag där varje talare delade med sig information om sina respektive områden. Först ut var den svenske ambassadören i Malaysia, Per-Arne Hjelmborn. Han berättade om Asiens snabba utveckling och relationerna mellan Sverige och Asien.

Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet (SI), fortsatte dagen med att presentera SI som en globaliseringsmyndighet. Dess uppgift är att sprida kunskap om Sverige samt att skapa svenska relationer utomlands.

Fredrik Harén

Fredrik Harén

Sista talaren var Fredrik Härén. Han introducerades och sponsrades av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Anna Wisborn berättade att SEB erbjuder bankkontakter för utlandssvenskar inom finans och placering. Fredrik Härén har utsetts till årets talare under två år och nominerats till årets entreprenör. Han föreläser inom ämnet kreativitet som han gör både på ett roligt och tankeväckande sätt. Fredrik berättade att han var imponerad av SWEAs insatser i katastrofsituationer och skänkte hela sitt gage till SWEA, som framförde sitt stora tack.

Åsa-Lena Lööf och Barbro Westin

Åsa-Lena Lööf och Barbro Westin

Den 19 mars höll SWEA International sitt årsmöte inför stor publik. Mötet avslutades med ett forum där många frågor ställdes och besvarades, och där idéer och förslag framfördes. När alla som önskade hade kommit till tals, tackade vi varandra för ett väl genomfört och mycket givande tredagarsmöte.

Som organisation skickar SWEA en tanke och räcker ut en hjälpande hand till våra vänner i Japan som drabbats av den fruktansvärda jordbävningskatastrofen.

Läs gärna artikeln i GP om Japan-Swean Karin Geen.

Sist av allt vill vi i den internationella styrelsen skicka ett jättetack och en STOR kram till alla er som hjälpt till för att få detta världsmöte till den succé som det blev.

[PDF dokument: Inbjudan till VM 2011 och program]

Text: Annette Åsberg, RO VAME, för SWEAs internationella styrelse

Fotografer: Kerstin Alm (Los Angeles), Josephine Carlsson (Stockholm), Inger Eng (South Florida), Maria Harkins (Kuala Lumpur), Birgit Höjer (Perth), Maud Larsson (Zürich), Maria Norstedt (Kuala Lumpur), Agneta Nilsson (Los Angeles), Ninni Pettersson Wästberg (London), Margaretta Simpson (Boston), Annette Åsberg (Orange County)

Sweor på stranden i Borneo

Sweor på stranden i Borneo