Network Menu

En intervju med SWEA Kuala Lumpurs AO

Hallå där … Maria Harkins, ordförande för SWEA Kuala Lumpur

Maria Harkins, AO Kuala Lumpur

Maria Harkins, AO Kuala Lumpur


Hej Maria! Nu är det inte lång tid kvar till SWEA Internationals världs- och regionmöten, hur känns det?
Det känns väldigt spännande att det är så nära inpå, för mig känns det nästan overkligt hur tiden har gått så otroligt snabbt det här året. Men det känns riktigt bra – det mesta är på plats och vi vet hur roligt det är att ha Sweorna som gäster. De är alltid så glada, tacksamma och positiva.

Vad gör ni i världsmöteskommittén just nu?
Vi finputsar på menyer, underhållning och programbok. Vi håller också på att värva värdinnor bland KL-Sweor för att hjälpa till på hotellen, med utflykter, middagar och möten. Det viktigaste för oss nu är att de Sweor som inte varit engagerade i planeringsarbetet också får veta hur de kan vara en del av mötet. Alla drar sitt strå till stacken! Men det är en hel del små jobb som är kvar tills det är riktigt klart!

Hur har ni arbetat under året?
I januari, när vi började diskutera hur vi skulle gå tillväga, bildade de flesta i styrelsen samt ett antal övriga KL-Sweor en världsmöteskommitté. Inom kommittén bildades sedan ett antal arbetsgrupper. Totalt blev det sex grupper: administration, budget, information och press, bokningar, festmiddag och underhållning samt sponsorship. På årsmötet i februari bjöd vi in alla de övriga Sweorna att också vara med i någon arbetsgrupp. Alla grupperna har träffats individuellt och därefter har hela VM-kommittén träffats en gång i månaden och arbetat igenom alla gruppernas framsteg med planeringen.

Vad väntar deltagarna när de kommer till Kuala Lumpur?
Ett härligt tropiskt klimat, varma människor, en kultur som ändrar ansikte runtom varje hörn samt omsorgsfullt planerade möten, utflykter, evenemang och en festmiddag utan dess like! Invävt i detta hoppas vi kunna tillfredsställa allas hunger på SWEA-kunskap, ett utbyte genom workshops byggt på intessanta möten och nätverkande bland de nu strax under 200 Sweor som är anmälda.

Vad ser du mest fram emot?
Att kunna avnjuta vår festmiddag tillsammans med alla andra Sweor som tagit sig tid och råd att resa så långt för att uppleva detta sammanslagna möte i Asien med oss. Naturligtvis hoppas jag att mötet vid det laget fortlöpt som vi planerat och att allas förväntningar är uppfyllda efter en intensiv och tillfredställande vecka i Kuala Lumpur!

Frågor: Anna Sjöblom, SWEA Milano