Network Menu

Regionmöte Asien 2011

Madeleine Svensson, regionordförande SWEA Asien, skriver om mötet som ägde rum under VM 2011 i Kuala Lumpur.

Regionmötet Asien, VM 2011

Regionmötet Asien, VM 2011

Torsdagen den 17 mars under VM-dagarna hölls SWEA Asiens årsmöte. Alla regionens avdelningar var närvarande och representerades av Maria Mellblom, Bangkok, Maria Lönnberg, Beijing, Karin Gibson, Hong kong, Hanna Myrling, Japan, Maria Harkins Kjellberg, Kuala Lumpur, Lisa Jahrsten, Perth, Hedvig Lunden Welden, Seoul och Ingela Karlsson, Singapore.

I SWEA Asien är omsättningen bland medlemmarna mycket hög, rörligheten till och från regionen — liksom inom den — är stor. Detta speglar även den regionala styrelsen som i år hade fyra nya ansikten och bland deltagarna på årsmötet hade de flesta aldrig tidigare varit på ett RM eller VM. Det kan man tro skulle försvåra arbetet i regionen och ibland har jag suckat tungt när vi under samma år haft 16 styrelsemedlemmar som kommit och gått på åtta möjliga poster, men faktum är att det bidrar till större dynamik och arbetsglädje. Och det gör det till en ära att få lov att leda arbetet i region Asien. Under SWEA Asiens Regionmöte

Regionmötet Asien, VM 2011

Regionmötet Asien, VM 2011

Allt arbete för mig kring detta VM gjorde att jag kände mig litet efter i det regionala arbetet när RM började närma sig, men regionstyrelsen var full av energi och lät mig inte ligga på latsidan när vi klarade av förmöte och årsmöte under stor tidspress på en och samma dag. De återkommande punkterna på årsmötesagendan klarades av och vi fyllde alla kommittéer och regionposter genom omval och flera nyval. Jag vill här passa på att rikta ett stort tack till alla dessa Asien-Sweor som avsätter sin tid för regionarbetet.

Vi hade Anki Cederkvist, SWEA Asiens skattmästare på plats som på ett strålande sätt fick alla att förstå regionens finanser, som efter tuffa år nu ser en ljusare framtid.

Regionmötet Asien, VM 2011

Regionmötet Asien, VM 2011

Det finns ett ökat intresse för nya avdelningar med en början med programgrupper på flera ställen i regionen, i startgroparna är man just nu i Shanghai, Kina och i Phnom Penh, Kambodja. Flera av regionens avdelningar har under det senaste året funnit bra välgörenhetsprojekt inom SWEAs ramar. Vi diskuterades att utvidga detta genom att finna ett större gemensamt donationsprojekt. Det beslutades under årsmötet att tillsätta en kommitté under Karin Gibsons ledning.

För mig var detta mitt sista årsmöte som regionordförande och jag vill därför passa på att tacka er alla otroliga Asien-Sweor som jag har haft äran att arbeta med under mina år i regionen.

Text: Madeleine Svensson, regionordförande SWEA Asien