Network Menu

Regionmöte MEMA 2011

Ann Winstanley, regionordförande MEMA, skriver om MEMAs regionmöte under VM 2011

MEMAs regionmöte under VM 2011

MEMAs regionmöte under VM 2011

Den 17 mars samlades vi till regionmöte i Kuala Lumpur. Det var kul och uppmuntrande att se 11 av 14 avdelningar i denna avlägsna stad.

Stämningen var fantastisk och alla var inspirerade att göra det här till ett bra möte. Mötesdagen var omringad av aktiviteter som hela SWEA deltog i men den här dagen var för regionerna och det var mycket kul att träffa de nya avdelningsordförande som kommit in vid de olika årsmötena ute i SWEA-land.

Förmiddagen började med ett förmöte som upptogs av diskussioner kring ämnen som vi i MEMA-regionen tyckte var angelägna och vi utsåg två små arbetsgrupper till att var och en arbeta fram en motion till SWEA Internationals årsmöte 2012.

Den ena handlar om hur vi skulle kunna förbättra och kanske förenkla resebidragsgivande till avdelningsordförande till RM och VM och den andra om möjlighet för styrelsemedlem att få fullmakt att representera sin avdelning vid ett RM om avdelningens AO eller vice AO inte kan komma.

Regionens avdelningsordförande fick den nya PIC-boken (SWEA Internationals häfte med alla lokala ordförandes och Internationals medarbetares presentationer) samt ett kompendium med information som hjälper till att göra avdelningsordförandens liv litet lättare.

Christina Moliteus, som representant för PR-kommittén, besökte vårt förmöte och gav oss det nya material som kommittén just har kommit fram med. Nya mappar med vackra bilder och en del ny eller omarbetad information. Alla kommer att få ta del av den genom avdelningsordföranden.

En av våra nya AO, Annakarin i Belgien, passade på att föreslå att SWEA också arbetar fram en proffsig powerpoint-presentation som kan läggas på en CD eller i ett USB-minne för att användas som rekryterings- och/eller sponsringsverktyg.

MEMAs regionmöte under VM 2011

MEMAs regionmöte under VM 2011

Efter en härlig malaysisk lunch hade vi sedan det formella årsmötet. Under del av mötet besöktes vi av Agneta Nilsson och Maude Vännman som tillsammans med internationella ordföranden Åsa Lena Lööf och juridiska rådgivaren Gita Paterson ambulerade mellan de olika regionernas möten.

Dagordningen var mer eller mindre den vanliga. Vi gick igenom de rapporter som kommit in, godkände diverse protokoll och varje ordförande presenterade sin avdelning och dess aktiviteter. Det senare är alltid intressant och ger ett bra utbyte av idéer. Eftersom vi hade tagit förmötet som forum för våra diskussioner var årsmötet ganska fort avklarat.

Sweorna i Kuala Lumpur, under ledning av en VM-grupp, hade verkligen anordnat ett underbart möte med fantastisk service och fin stämning.

Text: Ann Winstanley, Regionordförande MEMA