Network Menu

Regionmöte OEMA 2011

Ingrid Westin, regionordförande OEMA, skiver om OEMAs regionmöte under VM 2011.

OEMAs regionmöte under VM 2011

OEMAs regionmöte under VM 2011

Det har bara gått sex månader sedan RM i Istanbul men någon brist på diskussionspunkter hade vi inte. Är det inte nya IT-idéer som diskuterades så är det förslag till donationer eller stipendier.

På vårt förmöte presenterade avdelningarna sina rapporter och det är alltid en källa till nya uppslag för övriga avdelningar. Vissa avdelningar har märkt av en nedgång av antalet medlemmar och var naturligtvis extra intresserade av vad andra gjort som inte tappat medlemmar. Beroende på geografiska och demografiska olikheter så är det svårt att jämföra avdelningarna. OEMA har den minsta och den största avdelningen.

Vid årsmötet presenterades alla kommittérapporter och av extra stort intresse var Idékommitténs rapport. Den ska vi följa upp mycket noggrant.

OEMAs regionmöte under VM 2011

OEMAs regionmöte under VM 2011

OEMA har i år avtackat både kassör och sekreterare. Vi tackar för allt de gjort för regionen och hälsar deras efterträdare välkomna på sina poster.

Vi hade ett trevligt och givande möte i KL och jag tror alla åkte tillbaka till sina avdelningar med massor av entusiasm.

Text: Ingrid Westin, Regionordförande OEMA