Network Menu

Regionmöte VAME 2011

Lena Normén-Younger, SWEA Vancouver, skriver om VAMEs regionmöte under VM 2011.

VAMEs regionmöte under VM 2011

VAMEs regionmöte under VM 2011

Sex månader efter regionmötet i Seattle, möttes den nya styrelsen för Västra Amerikas (VAME). VAME utgörs av Arizona, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles, Orange County, Seattle, San Diego, San Francisco och Vancouver. De flesta av oss satt som avdelningsordförande (AO) även under Seattle-mötet och bara två var nya i VAME- sammanhang.

Det var ett informellt och informativt möte, även om antalet nyheter och diskussioner blev färre eftersom vi senast sågs i oktober. Den mest värdefulla delen var som vanligt den diskussion som följde presentationen av alla årsrapporter från respektive avdelning.

Filmkvällar diskuterades i detalj. Flera avdelningar organiserar filmkvällar hemma hos en Swea (Orange County, Las Vegas, Seattle och Vancouver) till självkostnadspris medan San Francisco organiserar filmkvällarna i en hyrd lokal med inträde som täcker hyra, film och fika och ser dessa evenemang som viktig fundraiser.

En annan fråga som diskuterades var om man får ta mer betalt för icke medlemmar vid evenemang. Enligt lagen i Kalifornien får man inte det men det var oklart om detta även gällde andra delstater samt Kanada. Om man tar mer betalt för icke-medlemmar i Kalifornien så måste man betala sales tax. Sales tax kommer då att läggas på alla närvarande. Vi kommer att undersöka om detta berör andra avdelningar i regionen.

Regionen håller en emaillista för alla VAMEs programansvariga. Listan har två funktioner; 1) att fungera som inspiration och support för alla programansvariga och 2) att organisera större evenemang som turné av exempelvis känd svensk författare.

Vi diskuterade också Facebook som en hel del av SWEAs avdelningar har satt upp för eget bruk. SWEAs internationella webbredaktion kommer att utarbeta riktlinjer för avdelningarna för användandet av Facebook.

SWEA VAME kommer att ha nästa möte via telefon. Nästa Regionmöte kommer att ske i Orange County under hösten 2012.

Text: Lena Normén-Younger, SWEA Vancouver