Network Menu

Sveriges betydelse i Asien

Per-Arne Hjelmborn, Sveriges Ambassadör i Malaysia, pratade om Sveriges betydelse i Asien.

(Läs Per-Arne Hjelmborns tal i sin helhet >>>)

Per-Arne Hjelmborn, Sveriges Ambassadör i Malaysia

Per-Arne Hjelmborn, Sveriges Ambassadör i Malaysia

Fredagens världsmöte (2011 i Kuala Lumpur) inleddes med en mycket inspirerande föreläsningsdel, och först ut var Per-Arne Hjelmborn, ambassadör i Malaysia, som pratade om Sverige i Asien. Per-Arne tillträdde som ambassadör den 2 augusti 2010, och har en mycket gedigen erfarenhet av utrikes- förvaltningen. På ett ödmjukt sätt inleder Per-Arne och menar att Asien är så stort att man bör ha varit bosatt här nästan hela sitt liv för att få kalla sig Asienexpert.

Att utvecklingen i Asien och då framförallt i Ost- och Sydostasien går med en rasande fart har knappast undgått någon som är läskunnig, och ingen ekonomiskt kunnig person betvivlar numera att Asien den senaste tiden kommit att spela en betydande roll när det gäller världsekonomin. Per-Arne Hjelmborn började sin föreläsning med att berätta om det land SWEAs världsmöte gick av stapeln i, nämligen Malaysia, som ligger i hjärtat av Sydostasien, söder om Kina och öster om Indien. Landet har haft en enorm tillväxt varje år den senaste tjugoårsperioden, och ännu är det inte klart, landet ska växa ännu mer. Malaysia, som är ett mångkulturellt land med islam som statsreligion och en muslimsk befolkning på nära 50 procent, 25 procent kineser och 8 procent indier, är som han säger världens smältdeg.

Per-Arne pratade om Sveriges roll i Asien och varför Asien är viktigt för Sverige. Han menar att statistiken säger en hel del, här bor mer än fyra miljarder människor, 60 procent av världens befolkning. Utvecklingen går snabbt, tittar vi bara på Kina så har de en tillväxt på nära 10 % per år, att jämföra med Europa som ligger på ungefär 1,5 %. Kina har 30 000 dollarmiljonärer, här finns två miljarder mobilabonnemang. Detta är kanske svårt att ta in, men en sak är säker, det gäller att hålla sig framme om man vill vara en del av denna enorma framgångsregion, vilket också Sverige med hjälp av sina utsända inom många områden också är. Men det är lätt att tappa fokus, allt är så stort och allt är så mycket. Det finns också frågor av betydande art och som berör oss alla, inte bara invånarna i Asien.

Några av de stora frågorna som diskuteras globalt och som också Per-Arne tar upp är hur vi ska lösa klimatförändringarna, hungern i världen, massförstörelsevapen och terrorism. Dessa frågor är svåra, stora och angår oss alla, oavsett vilken världsdel vi bor i. Därför behöver vi än mer vara en del av den snabba utvecklingen som sker just nu i Asien, så att vi kan vara delaktig i debatten och besluten. Vi behöver helt enkelt bli bättre på Asien, hålla oss uppdaterade hela tiden.

Att Sverige är ett litet land vet vi, men ett land att vara stolt över. Per-Arne menar att när det gäller globalisering, handel, resande och migration är Sverige ett föregångsland. I Sverige ser man också möjligheter istället för hot, vilket är oerhört viktigt för Sverige som varumärke när det bland annat gäller nya företagsetableringar och konstellationer utanför landet. Han tar upp ett tydligt exempel om när Volvo blev kinesiskt. Det grymtades från många håll men affären gick ändå smärtfritt tillväga. Tittar vi på många andra länder och deras affärer så kan det vara betydligt mer turbulent.

Per-Arne HjelmbornUnder de senaste decennierna har också svenska företag i allt högre grad fått hela världen som spelplan. En växande del av det svenska näringslivet har utländska ägare. Ser vi till företag som är svenskägda så har dessa en allt större del av sin verksamhet förlagd utomlands. Per-Arne berättar att bara i Malaysia finns ungefär hundratjugo företag som är svenskägda eller med svenska intressen.

Per-Arne nämner ”den svenska modellen”, som vi i pratar om så ofta i Sverige. Runt om i världen är man också väldigt nyfiken på denna modell och detta lilla land i norr som genom åren levererat så mycket lönsamhet, social välfärd och prenumererat på uppfinningar och innovationer i alla år. Vi ska inte överdriva vårt lands betydelse, men heller inte underskatta det, menar Per-Arne Hjelmborn.

Tack till Per-Arne Hjelmborn

Tack till Per-Arne Hjelmborn

I början på maj arrangerar Per-Arne och svenska ambassaden i Malaysia ”Sweden Malaysia innovation Days” i shoppingcentret Pavillion i Kuala Lumpur. Detta är ett av de största evenemangen som ambassaden någonsin har varit involverad i och det är en viktig milstolpe för både Sverige och Malaysia då det är en del i arbetet med att stärka de redan goda relationerna mellan de båda länderna. Det är också i linje med att Malaysias regering fokuserar på att Malaysia ska klättra på den ekonomiska världskedjan genom att göra ekonomin mer innovativ och kreativ.

Sverige som har gjort sig känd genom kreativt tänkande och talang inom innovation är rankat som ett av världens mest innovativa länder med förgrundsgestalter som Alfred Nobel kommer här att dela med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande i ett samarbete mellan ambassaden, exportrådet och Malaysia Business Association (MASBA).

Per-Arne avslutar med att prata om svenska värderingar. Hur vi ser på korruption, mänskliga rättigheter, tryckfrihet och företagens sociala ansvar där han bland annat nämner Corporate Social Responsibility, CSR, Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Ännu ett svenskt företag som gjort sig välkända ute i världen.

Efter att ha lyssnat på detta föredrag är det bara att hålla med Per-Arne Hjelmborn när han säger att utmaningarna och möjligheterna är oändliga. Det finns mycket att göra, och jag kan i slutet på detta föredrag inte låta bli att tycka att det känns väldigt tråkigt att den svenska ambassaden i Kuala Lumpur ska läggas ner. För jag är nu ännu mer övertygad om att en ambassad verkligen bygger broar och att Per-Arne Hjelmborn är precis den ambassadör som behövs i den här dynamiska regionen.

Text: Eva Linder, SWEA Stockholm

Fotografer: Kerstin Alm (Los Angeles), Maria Norstedt (Kuala Lumpur), Agneta Nilsson (Los Angeles), Ninni Pettersson Wästberg (London), Margaretta Simpson (Boston)