Network Menu

Ninni berättar: SWEA VM workshops

Ninni Pettersson Wästberg, SWEA London, berättar om alla workshops som ägde rum under VM 2011.

En workshop under VM 2011

En workshop under VM 2011

På fredagen var det dags för oss ”vanliga Sweor” att bidra med tankar och idéer. Här följer en informell liten berättelse om hur just jag upplevde den här eftermiddagen. Ett officiellt reportage kommer att finnas på annan plats.SWEA VM workshops

Vi delades upp i grupper. Den första workshoppen hette SWEA idag — SWEA imorgon.

Workshops under VM 2011

Workshops under VM 2011

Vi uppmanades att tänka efter och föreslå hur vi trodde SWEA ses på utifrån — från individer (vänner, kolleger, släktingar, våra barn?) och från företag och organisationer. Vad är våra svagheter, våra styrkor? Och vad är det då vi — eventuellt – ska ändra på, för att rätt möta framtiden?

Det var fint att se hur alla deltagare gav sig in i arbetet med liv och själ. Orden kom från alla håll och kanter. Här är några på måfå:

 • Syns inte
 • ”Svensk Damtidning”-prägel
 • Svag profil
 • Icke relevant informationskälla
 • Företag har positiv bild
 • Företag utnyttjar i relocation, ser som kundgrupp

Bland styrkeorden hördes:

 • Nätverk
 • Kompetens
 • Global bredd

Det går inte att säga att vi kom fram till någon patentlösning för framtiden. Men det var väl inte meningen heller. Det var strax tid att hasta vidare till nästa workshop (och nu var vi uppdelade i ännu mindre grupper): Sponsormöjligheter för SWEA

Ia Dubois från Seattle och Tina O´Malley från Chicago välkomnade med värme och entusiasm till en välorganiserad workshop. Vi talade i början om grunderna för att bygga upp sponsring; kontakter, underhåll, en strukturerad metod, nödvändigheten, idealiskt sett, för en ”eldsjäl” att finnas bakom varje enskilt projekt. Sedan delade vi in oss i små diskussionsgrupper och fick fyra frågor att besvara —

 • typ av fundraising som passar oss bäst
 • vad erbjuder vi sponsorer
 • vad har vi för förslag baserat på erfarenheter
 • vad behöver vi hjälp med av region eller SWEA INternational

Vi fick skriva svaren på olikfärgade post-it-lappar. Här blev en frenetisk aktivitet; vi fick presentera våra ”lappar” — det var intressant att se hur många hade liknande svar. Ett klart rop på hjälp var kravet på en fungerande webbsida. Tankbar stod inte högt i popularitet!

Snabbt rumsbyte. Nu var det Utbildning som stod på tur.

Underrubriken var ”Vad styr vårt arbete inom avdelningarna?”. Workshoppen leddes av Maude Vännman, Anita Rhodes och Gita Paterson. Vi fick en lektion i vad som styr vårt arbete: Articles of Incorporation, Internationella stadgar, Avdelningsstadgar och Chapter Agreement. Alla dessa fyra ska noga läsas av alla AO och hennes styrelsemedlemmar.

Man lyssnade till förslag från ”golvet” om vad som skulle kunna förbättras bland de redskap som fanns. Bland annat nämndes att när ny information kommer in på kanslisidan ska en blänkare om detta skickas ut till alla AO. En allmän upprensning av kanslisidan var också ett ämne som diskuterades och som ska åtgärdas. Det blev en hel del diskussion om kommunikationsvägar; alla var inte ense och någon tyckte kanske att hon blev satt på sin plats.

Den sista workshoppen för dagen för min del var Medlemsrekrytering, ledd av Mita Lindgren.

Återigen delade vi in oss i små diskussionsgrupper. Vi diskuterade hur vi kan locka till oss nya Sweor. Och — hur behåller vi de ”gamla”? Ett enkelt svar på den senare frågan var ”bra program”. När det gällde den första frågan trodde de yngre i vår grupp att det fanns en oanad potential bland studenter; man kunde prova på att på lärosäten annonsera SWEA på anslagstavlor, genom flyers osv.

Dags att summera. Vi träffades i stora konferensrummet igen. Det var självklart inte möjligt att redovisa allt, och om jag ska vara ärlig var vi ganska trötta. Därför kommer det, som tidigare nämnt, en rapport från denna eftermiddags Workshops.

Vad är det det brukar stå? ”Ovanstående representerar på inget sätt företagets åsikter eller idéer”? De är mina, inget annat.

Text: Ninni Pettersson Wästberg, SWEA London

Fotografer: Kerstin Alm (Los Angeles), Josephine Carlsson (Stockholm), Inger Eng (South Florida), Maria Harkins (Kuala Lumpur), Birgit Höjer (Perth), Maud Larsson (Zürich), Maria Norstedt (Kuala Lumpur), Agneta Nilsson (Los Angeles), Ninni Pettersson Wästberg (London), Margaretta Simpson (Boston), Annette Åsberg (Orange County)