Network Menu

SWEAs årsmöte i Kuala Lumpur

Maude Vännman rapporterar om SWEAs årsmöte under VM 2011 i Kuala Lumpur

SWEAs styrelse under årsmötet 2011

SWEAs styrelse under årsmötet 2011

Förra året drabbades årsmötet av ett trist askmoln. I år satt vi i en sal med varmt solgula väggar. Jag är säker på att den lugna miljön hade en positiv inverkan på oss alla. Skrattet var aldrig långt borta.

Under SWEAs årsmöte 2011

Under SWEAs årsmöte 2011

Dagordningen består av mycket formalia och siffror, så jag hoppar snabbt till President’s remarks. IO, Åsa Lena Lööf, berättade att vi nu är 7 500 Sweor i 73 avdelningar i 34 länder. Hon beskrev den omsorgsfulla väg vi vandrat 2010 för att finna den administrativa chef, som SWEA nu har anställt i avsikt att minska IOs arbetsbörda. Bland 25 sökande sovrades Katri Olander-Serrander fram. Sedan februari är hon på plats med tre fjärrhandledare som stöd.

I somras ägnade SWEAs styrelse ett par dagar åt intensivutbildning i ledningsansvar med tanke på såväl SWEA International som regionerna.

Under SWEAs årsmöte 2011

Under SWEAs årsmöte 2011

Skattmästaren berättade att SWEA finanser är i gott skick. Skicklighet, sparsamhet och litet tur har gett ett bra överskott. Nästa steg blir att fördela det klokt. De tre stipendierna blir också 2012 $10.000 vardera.

Ett varmt tack gick till Barbro Osher för vårt nya medlemsregister.

Christina Moliteus

Christina Moliteus

På allmän begäran ska från och med 2013 alla stora SWEA-möten hållas på hösten; ena året VM/RM någonstans i världen och nästa år RM hemma i regionen. RM 2012 blir i Toronto i maj och i Philadelphia, Orange County, Wien, Paris, Telemark och Beijing på hösten.

Asiens RO, Mimmi Svensson, lämnar nu sin post. Hon avtackades av Åsa Lena och fick sin silverros, den brosch en avgående RO får som tack och minne. Vi hade också glädjen att önska Asiens nya RO Karin Gibson, Hongkong, välkommen.

Åsa Lena avslutade med att hon nu är inne på sitt absolut sista år som IO och att vi alla därför måste ge vår regions valberedningsombud tips och förslag på möjliga kandidater.

Den som vill läsa mer om SWEAs fjolår finner alla rapporterna på SWEAs kanslisida. Din AO kan upplysa om hur Du ska söka dem. SWEAs årsmöte i Kuala Lumpur

Efter årsmötet lämnades ordet över till alla AO och övriga åhörare för frågor och förslag. Christina Moliteus ledde med lättsam hand samtalet.

Valet av ÅSK fick varmt gehör. Nyordningen för VM/RM fick förtydligande svar, och skratt utbröt, när Maude sade att alla regioner svarat att de ville hellre ha mer konferens och workshopstid än att åhöra SWEAs årsmöte! För dem som verkligen vill åhöra det kommer det att finnas möjlighet.

SWEAs framtid är en aktuell fråga och många anmälde sitt intresse att ta vid, när analysen av medlemsenkäten är klar och vi vet vad Sweorna vill.

Skrattyoga under VM 2011

Skrattyoga under VM 2011

Styrelsen fick en eloge för ett väl genomfört möte med givande program och värdinnorna tackades också varmt för alla arrangemang. Speciellt uppskattades nattklubbsbesöken!

Text: Maude Vännman, SWEA Örestad

Fotografer: Kerstin Alm (Los Angeles), Maria Norstedt (Kuala Lumpur), Agneta Nilsson (Los Angeles), Ninni Pettersson Wästberg (London), Margaretta Simpson (Boston)